Trek uit de Randstad neemt verder toe

vervuilde grond

In 2021 verhuisden opnieuw meer mensen vanuit de Randstad naar een gemeente erbuiten, vooral 30-plussers. Het aantal verhuizingen naar deze regio daalde licht. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Ruim 75.000 mensen verlieten de Randstad in 2021 om elders in Nederland te gaan wonen, 5.000 meer dan een jaar eerder. Het aantal mensen dat naar die regio verhuisde nam juist licht af naar 53.000. In 2021 verhuisden er dus 22.000 mensen meer vanuit de Randstad naar gemeenten daarbuiten dan in omgekeerde richting. Deze trek uit de Randstad neemt al sinds 2014 toe. Vanaf 2017 verhuizen meer mensen uit de Randstad dan erheen.

Ook buiten de Randstad zijn de verhuizingen steeds meer gericht op regio’s aan de randen van Nederland. In de afgelopen jaren verlieten vooral meer dertigers, veertigers, vijftigers, zestigers en minderjarige kinderen de Randstad dan dat ze ernaartoe verhuisden. Dertigers vormden in 2021 de grootste groep: er verhuisden bijna 9.000 meer dertigers vanuit de Randstad naar gemeenten daarbuiten dan in omgekeerde richting. Dit saldo loopt al sinds 2013 op, maar nam vooral de laatste twee jaar toe. Mensen gaan settelen, krijgen kinderen en in die levensfase krijgen ze ook woonwensen die je in de Randstad minder makkelijk vindt.

BRON: Vastgoed Actueel 082022