Ik ben tussen de 18 en 35 jaar

Bij de aankoop van een woning voor eigen gebruik bedraagt de overdrachtsbelasting normaliter 2%.

 

Heb jij nog géén  gebruik gemaakt van de startersvrijstelling en ben jij tussen de 18 en 35 jaar? Dan is de overdrachtsbelasting eenmalig 0%. LET OP: de koopsom (plus aanhorigheden) mag maximaal €400.000,- bedragen!  

Het 0% tarief geldt alleen als je de woning zelf gaat bewonen! Het volgende valt hier ook onder:

-              Eerst de woning verbouwen, voordat je er zelf in gaat wonen.
-              De verkopende partij mag nog maximaal één maand in de verkochte woning wonen. De startersvrijstelling komt dan niet in gevaar. Dit is goedgekeurd door de belastingdienst.  LET OP: de belastingdienst geeft aan geen zekerheid vooraf te geven over de fiscale gevolgen bij langere terbeschikkingstelling aan verkopende partij.
-              Je mag maximaal 10% van de woning verhuren, mits je voor die andere 90% de woning zelf bewoont.

BRON: Tips & Advies Vastgoed