Nieuwsbrief voor leden van VvE?

Hebben VvE leden recht op een nieuwsbrief?

nieuwsbrief

De vraag is of leden van de VvE recht hebben op een nieuwsbrief en/of de VvE-leden het bestuur of de beheerder daartoe kunnen verplichten. Voordeel van een nieuwsbrief is dat leden van de VvE altijd volledig geïnformeerd worden.

Leden kunnen dit besluit nemen. Een verplichte nieuwbrief staat niet in de wet of in een model splitsingsreglement. Alleen als de VvE-vergadering besluit dat leden recht hebben op een nieuwsbrief of als dit in het huishoudelijk reglement is opgenomen, kan zo een verplichting bestaan. Dan kan het maken van een nieuwsbrief aan ofwel het bestuur ofwel de beheerder worden opgedragen.

Tip voor leden van de VvE: Neem in het huishoudelijk reglement een apart artikel op over een nieuwsbrief. Dit regelement is altijd in een volgende vergadering aan te passen en vergt geen speciale meerderheid van de stemmen, maar zet een lid niet onder druk.

BRON: Vastgoed Actueel 122021