Zelfbewoningsplicht

Zelfbewoningsplicht al in 130 gemeenten


Gemeentes willen het opkopen van woningen, door beleggers voorkomen. 222 gemeenten hebben meegedaan aan een enquête, hieruit blijkt dat 60% al gebruik maakt van een zelfbewoningsplicht van nieuwbouwhuizen. Bijna een derde die te nog niet heeft ingevoerd, hebben dit wel op de planning staan. 

De gemeenten die deze regel hanteren, houdt die maatregel aan voor nieuwbouwhuizen toto en bepaalde koopsom. 

BRON: Vastgoed Actueel