Snel zoeken

Nog veel te vaak ontbreekt bouwkundige keuring bij verkoop.

Aantal bouwkundige keuringen blijft nog altijd achter!

Uit een recente steekproef onder ca. 650 aankopen blijkt dat in slechts 26% (*) van de gevallen bij de koopovereenkomst een bouwkundige keuring is gedaan. In de meeste gevallen wordt de keuring zelfs niet in de koopovereenkomst meegenomen. 

(*) Zopfi makelaardij heeft bij ca. 90% van de woningen standaard een bouwkundig rapport, geleverd door de verkoper! Dat kan natuurlijk ook. 

Sinds 01 februari 2018 is het verplicht een bouwkundige keuring op te nemen in de koopovereenkomst. Aan de invoering van de verplichte bouwkundige keuring lag een betere bescherming van de huizenkopers ten grondslag. Helaas is hier 1,5 jaar na dato nog weinig van te merken. Uit een steekproef bleek dat slechts bij 26% een bouwkundige keuring is gedaan, en in alle overige gevallen de bouwkundige keuring in de koopovereenkomst is doorgestreept of zelfs helemaal verwijderd. Het is makelaars eigenlijk niet eens toegestaan om enige bepaling uit de standaard koopovereenkomst te verwijderen. Indien dat wel gebeurt, kan de consument een klacht indienen bij Tuchtcollege Makelaardij Nederland.

Dat de bouwkundige keuring standaard in de koopovereenkomst is opgenomen, dwingt makelaars juist ertoe hierover met verkopers en kandidaat kopers te spreken. Zopfi Makelaardij geeft verkopers standaard uitleg hierover en voegt ter verduidelijking een nieuwsbrief toe bij de verkoopopdracht om ook schriftelijk de verkoper over het belang van de bouwkundige keuring te informeren. Kandidaat kopers waarderen dat als verkopers al op voorhand een bouwkundig rapport aanleveren.

Zopfi Makelaardij adviseert standaard een bouwkundige keuring bij verkoop woning