Snel zoeken

NHG-KOSTENGRENS NAAR €325.000,- in 2021 !!

De NHG-kostengrens stijgt in 2021 naar €325.000,-.

De NHG-kostengrens stijgt in 2021 naar €325.000,-. Dit jaar ligt die nog op €310.000,-. NHG voert bovendien een nieuwe kosten-grensmethodiek om bij te dragen aan een stabielere woningmarkt. 

De huidige methodiek om de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te berekenen, is gebaseerd op de gemiddelde koopsommen in de afgelopen drie maanden. De nieuwe NHG-kostengrens is gebaseerd op de gemiddelde koopsommen over een periode van 39 maanden, vermeerderd met een correctiefactor om aan te sluiten bij de gemiddelde huizenprijs in het betreffende jaar. De kostengrens zal zich zo gelijkmatiger ontwikkelen dan voorheen en draagt hierdoor bij aan een stabielere woningmarkt, meldt het NHG.

De NHG-kostengrens stijgt per 1 januari 2021 naar €325.000 euro. Als energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd is de grens 6% hoger, namelijk 344.500 in plaats van 328.600 euro in 2020.

NHG-premie blijft 0,7% 

Woningkopers betalen in 2021 voor het afsluiten van NHG 0,7% over de hoogte van hun hypotheek, net als in 2020. Zoals vorig jaar aangegeven streeft NHG ernaar dit niveau de komende jaren vast te houden.

Bron: vastgoedactueel.nl