Snel zoeken

Het tekort aan woningen leidt tot aanhoudende prijsstijgingen!

Toezichthouders verkennen stappen richting oververhitte markt

Toezichthouders in het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) overwegen welke stappen zij kunnen nemen om de oververhitting op de Nederlandse huizenmarkt tegen te gaan. Zo willen de toezichthouders "tot een evenwichtige ontwikkeling op de huizenmarkt" komen. 

Het FSC is een comité met vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het ministerie van Financiën. Tot de mogelijke opties behoren aanpassingen van het bedrag dat consumenten mogen lenen, mogelijke aanpassingen van de limiet voor waarderingen en taxaties van huizen en het zwaarder laten meetellen van hypotheken als risico op de balans van banken. 

De huidige lage rente en het tekort aan woningen leiden volgens het FSC tot aanhoudende prijsstijgingen op de Nederlandse huizenmarkt. Dit is vooral in de vier grote stenden duidelijk te merken, maar zeker ook landelijk. 

Recent bekeken