Disclaimer

ZOPFI MAKELAARDIJ - Dé gratis verkoopmakelaar

  • Wet Wwft: Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is de makelaar in voorkomende gevallen verplicht tot een cliëntenonderzoek en is er eventueel een meldingsplicht. Over een melding mag de cliënt niet worden geïnformeerd.

    DISCLAIMER:

  • Spant zich in dat de inhoud van de website regelmatig geactualiseerd en/of aangevuld wordt. Ondanks deze aandacht is het altijd nog mogelijk dat de inhoud onvolledig of niet geheel juist is.
  • Is niet aansprakelijk voor schade die is of kan worden toegebracht door het gebruik van de website. 
  • Mag de website naar eigen inzicht en ten alle tijden wijzigen of beëindigen zonder vooraf te verwittigen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de wijzigingen of beëindiging.
  • Zonder toestemming of oneigenlijk gebruik van onze website kan een inbreuk op rechten opleveren m.b.t. inbreuk op onze rechten m.b.t. privacy, publicatie of communicatie. Foto's, video's en floorplanners zijn eigendom van Zopfi Makelaardij en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt door derden.
  • Is gerechtigd om derden (gebruikers) toestemming te ontzeggen om gebruik te maken van de website en of bepaalde diensten.
  • Alle informatie op de website of informatie van de website die digitaal wordt toegezonden is vrijblijvend en met de grootste zorg samengesteld. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend. Plattegronden zijn slechts ter indicatie en zijn bedoelt om een indruk te geven van de indelingen. Ook kunnen gebruikers van de website geen rechten ontlenen aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens en/of teksten.