Strengere regels voor houtkachels

Fijnstof voor houtkachels net zo schadelijk als fijnstof verkeer

Er komen strengere regels voor houtkachels. Er komt geen verbod op het stoken met houtkachels. Wel komen er eerder dan gepland strengere eisen waaraan nieuwe kachels moeten voldoen. Dat maakte staatssecretaris Van Veldhoven half januari 2019 bekend.

Fijnstof die houtkachels uitstoten is net zo schadelijk als fijnstof van van andere verbrandingsbronnen zoals bijvoorbeeld het verkeer. Om die reden zouden er vanaf 2022 strengere regels gelden voor nieuwe houtkachels. Een verbod op hout stoken vindt de staatssecretaris niet nodig. 

Ook moeten kopers en eigenaren van houtkachels beter worden voorgelicht over het gebruik. Met name door het gebruik van nat hout of door de kachel aan te steken bij de weersomstandigheden waardoor de rook blijft hangen, kunnen de concentraties fijnstof lokaal erg hoog worden.