Verhoging overdrachtsbelasting 2021 naar 7% voor niet-woningen / woningen ongewijzigd

Belastingplan 2020: overdrachtsbelasting per 2021 voor niet-woningen van 6% naar 7%

Verhoging overdrachtsbelasting voor niet-woningen van 6% naar 7% in 2021. Zoals bekend, bedraagt het algemene tarief van de overdrachtsbelasting voor onroerende zaken, zijnde niet-woningen 6%. Per 01 januari 2021 wordt dit tarief 7%. Het tarief voor woningen blijft gehandhaafd op 2%. Met deze maatregel wil het kabinet bij de dekking van het Klimaatakkoord de burger ontzien en het bedrijfsleven daaraan laten meebetalen.

Voor welke panden speelt dit?

Niet woningen, zijn bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimtes, logistieke gebouwen, winkels maar ook grond die bestemd is voor woningbouw, hotels en pensions.