In 2021 geen 2% overdrachtsbelasting voor starters/doorstromers?

Het aantal jongvolwassenen met een koopwoning neemt in hoog tempo af. Komt er een oplossing?

Er is een markt ontstaan waarin jonge mensen de hoge prijzen niet kunnen betalen, terwijl oudere mensen profiteren. Dat blijkt uit onderzoek van Hochstenbach van de UV Amsterdam.

Het onderzoek laat een structuele verschuiving zien van kopen naar huren onder de jongvolwassenen. De afname is het sterkst onder eind twintigers en begin dertigers. In 2011 had 52% van alle 29-jarigen een koopwoning, in 2018 nog maar 43%. De oorzaak van deze ontwikkeling ligt volgens Hochstenbach voor de hand: terwijl de woningprijzen het afgelopen decennium zijn geëxplodeerd, stagneren de inkomsten uit arbeid. Bovendien hebben steeds meer jongvolwassenen tijdelijke arbeidscontracten. 

Komt er een oplossing?

Uit gelekte informatie die op Prinsjesdag gepresenteerd zal worden, zou blijken dat starters/doorstromers die een huis kopen per 01-01-2021 geen overdrachtsbelasting betalen. De overdrachtsbelasting bedraagt nu 2% van de koopsom (en die moet je aan eigen middelen hebben). Indien je een huis koopt van 250.000 euro bespaar je 5.000 euro!

Voorwaarden: Indien je tussen de 18 en 35 jaar bent en voor het eerst een huis koopt of doorstroomt, ben je vrijgesteld van het betalen van de overdrachtsbelasting. Door deze korting voor starters/doorstromers wil het kabinet de woningmarkt helpen. Starters komen er vaak niet tussen en moeten concurreren met o.a. (particuliere) beleggers die veel panden kopen, vooral in de grote steden. Voor de (particuliere) belegger gaat het kabinet de overdrachtsbelasting per 01-01-2021 mogelijk verhogen van 2% naar 8% (dit geldt ook voor een 2e huis of bedrijfspand). 

Bron: Vastgoed Actueel