Taxatie

Particulier Vastgoed:
Een taxatie is een objectieve waardebepaling van onroerend goed. Schakel Zopfi Makelaardij in voor uw woningtaxatie. Meestal is dit een taxatie ten behoeve van de aanvraag van een hypothecaire geldlening. De geldgever kan aan de hand van het taxatierapport beoordelen of een hypothecaire lening al dan niet verantwoord verstrekt kan worden op basis van het taxatierapport van het aangekochte object. Ook wordt het taxatierapport vaak gebruikt voor aankoop- of verkoopbeslissingen.

Bedrijfsmatig Vastgoed:
Bij het taxeren van Bedrijfsmatig Vastgoed spelen vaak dezelfde partijen en belangen als bij Particulier Vastgoed. De taxatie is echter veel uitgebreider dan van een woning. Als ondernemer wilt u naast de waarde uiteraard de volgende zaken weten: hoe hoog zijn de onderhouds-/ beheerkosten, energiekosten en de vaste lasten, het leegstandrisico en de verhuurwaarde. Maar ook zaken als (asbest)sanering of kosten voor achterstallig onderhoud zijn belangrijk om te weten.

Taxatie door ons kantoor?
Ja, een goede keuze. Wij werken voor taxeren samen met mijn collega H. van der Made (lid VastgoedPro) en leveren taxatierapporten die aan alle eisen voldoen. Voor Woningen keurmerk Taxateurs Unie of NWWI en voor Bedrijfspanden volgens PTA normen. Bel ons, of het nu gaat om een woning, bedrijfsobject of agrarisch vastgoed. Wij zijn in alle vastgoed thuis.