Quick search

Aantal startersaanvragen neemt af!

Hoeveel leent een starter gemiddeld?

In het eerste kwartaal van 2019 vroegen starters voor gemiddeld € 254.330,- een hypotheek aan (landelijk gemiddelde). Voor de provincie Brabant was dit € 245.235,-.  Dat (landelijk) gemiddelde ligt 5% hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit onderzoek van Knab. Het aantal aangevraagde hypotheken onder starters nam wel af. 

Tijdens het eerste kwartaal van 2019 vroegen starters in heel Nederland 30.979 hypotheken aan, dat is 7% minder dan het eerste kwartaal in 2018., De afname van het aantal hypotheekaanvragen onder starters is een trendbreuk vergeleken met de voorgaande jaren. Begin 2018 was er nog sprake van een toename van 2% t.o.v. 2017. In het eerste kwartaal van 2017 en 2016 bedroeg de toename zelfs resp. 13% en 10%.

Recently viewed