Quick search

Mag verhuurder de huurprijs (tussentijds) verhogen?

In een huurcontract hoort aangegeven te staan of je als verhuurder de huurprijs mag verhogen.

In een  huurcontract zou aangegeven moeten zijn of je als verhuurder de huurprijs mag verhogen. Dit is normaliter niet vaker dan 1 keer per 12 maanden. Je dient als verhuurder de huurder(s) tijdig schriftelijk op de hoogte te brengen van de wijziging in de huurprijs.

Tussentijds verhogen? Wil je als verhuurder de huurprijs tussentijds verhogen, dan mag dat enkel wanneer er verbeteringen of nieuwe voorzieningen in de woning zijn aangebracht. 

Dit mag enkel wanneer:

  • De huurder hier vooraf toestemming voor heeft gegeven
  • De nieuwe voorziening voor meer comfort zorgt
  • De huurverhoging in een redelijke verhouding staat tot de kosten van de nieuwe voorziening of aanpassing en
  • De verhuurder van de gemeente de woning moet aanpassen of verbeteren

Bezwaar tegen huurprijsverhoging? Op de website van de Rijksoverheid kan je vinden hoe een huurder bezwaar kan maken tegen huurverhoging.