}

Quick search

Steeds meer gemeenten voeren woonplicht in voor kopers woningen

Woonplicht voor kopers van woningen

Een groeiend aantal gemeenten verplicht kopers om in hun koopwoning te gaan wonen. Door invoering van deze woonplicht willen de gemeenten zoveel mogelijk belegers uitsluiten van de lokale woning. Een en ander blijkt uit een onderzoek van het Financieel Dagblad (FD).

Een groep van 18 gemeenten heeft in het afgelopen jaar de zogeheten zelfbewoningsplicht ingevoerd, zo blijkt uit het onderzoek van FD. Daarmee wordt woningverhuur onmogelijk. Deze woonplicht zorgt ervoor dat starters en mensen met een kleine beurs makkelijker een nieuwe woning kunnen kopen. Het aantal beleggers die woningen na aankoop verhuurt neemt in Nederland een hoge vlucht. Terwijl de Nederlandse woningmarkt kampt met een tekort van 330.000 woningen. Vooral starters en lage inkomens lijden hieronder. Met de komst van steeds meer particuliere woningbeleggers komen deze groepen woningenzoekenden verder in het nauw. 

Bron: Vastgoed Vakliteratuur.