Quick search

Asbest in daken vanaf 2024 verboden

Asbest in daken vanaf 2024 verboden. Nu tijd om te starten met saneren.

De Tweede Kamer stemde in oktober 2018 jl. in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven om daken met asbest (*) vanaf 2024 te verbieden. Van Veldhoven: "Dat is helderheid voor iedereen en de hoogste tijd om vandaag met saneren te beginnen". 
(*) daken die in contact staan met de buitenlucht.

Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen wel op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. In ieder geval moet je een omgevingsvergunning of sloopmelding aanvragen. Vooralsnog mag je als particulier zelf max. 35m2 verwijderen. Maar ons advies is: informeer altijd bij je gemeente of je zelf mag saneren, hoe en hoeveel m2!