Verkoper weigert koopakte te tekenen

In de wet is geregeld dat de koop van een woning door een koper schriftelijk moet worden aangegaan

Weigeren koopakte

Een koop van een woning is pas officieel als koper én verkoper de koopakte hebben getekend (schriftelijkheidsvereiste). Maar wat nu als de verkoper weigert mee te werken?

De vraag is hoe het schriftelijkheidsvereiste moet worden uitgelegd als er mondeling overeenstemming is bereikt over de verkoop van een woning, maar de verkoper weigert zijn medewerking te verlenen aan het opmaken en ondertekenen van de koopakte. In artikel 7:2 lid 1 van het BW is in algemeen bewoordingen bepaald dat de koop van een woning schriftelijk wordt aangegaan indien de koper een consument is. Deze regel brengt mee dat de mondelinge overeenstemming de particuliere koper niet bindt, zolang deze overeenstemming niet schriftelijk is vastgelegd.

Hoewel artikel 7:2 van het BW duidelijk aangeeft dat een consument-koper uitsluitend een koopakte kan aangaan, geldt dit ook voor de consument-verkoper.

Stel: Hoger bod ontvangen? Als een consument-verkoper na bereikte wilsovereenstemming met koper 1 een hoger bod ontvangt van koper 2, kan hij – hoewel een dergelijke actie niet de schoonheidsprijs verdient – weigeren mee te werken aan het opmaken en ondertekenen van een koopakte met koper 1. Hij kan dus alsnog een koopakte sluiten met koper 2.

BRON: Vastgoed Actueel