Wat doet een notaris bij de overdracht en waar let je op bij de inspectie?

Als een woning verkocht is en de koopovereenkomst wordt opgemaakt, dan kiest en betaalt de koper meestal de notaris.

Wat doet de notaris?

De notaris is de neutrale derde die de eigendomsoverdracht van de woning officieel regelt. De notaris onderzoekt o.a. of de verkoper rechtmatig eigenaar is, of de woning intussen niet aan iemand anders is verkocht en of er geen beslag op de woning ligt. Verder doet hij o.a. onderzoek naar de koper en de verkoper en gaat hun identiteit na. De notaris stelt de transportakte (ook wel akte van levering) en de hypotheekakte op.

Transportakte

Na de inspectieronde gaan de verkoper, koper en verkoopmakelaar naar de notaris. Bij de notaris tekenen verkoper en koper gezamenlijk de transportakte (duurt gemiddeld ca. 15-20 minuten). De verkoper overhandigt je vervolgens alle sleutels van de woning en daarmee is de overdracht een feit: je bent nu de juridische eigenaar en de verkoper en makelaar verlaten het notariaat. Nu volgt alleen nog het tekenen van de hypotheekakte waarin de afspraken met de geldverstrekker vastliggen. Hierbij is alleen de koper aanwezig.

Waar moet je op letten tijdens de eindinspectie?

Vlak voor de overdracht inspecteren verkoper, koper en de verkoopmakelaar de woning. Ziet alles er goed uit, werkt alle apparatuur en zijn alleen die zaken achtergebleven die verkoper en koper hebben afgesproken (meestal roerende zaken die vastgelegd zijn in de zgn. lijst van zaken). Een woning moet immers leeg, ontruimd en “bezemschoon” worden opgeleverd. M.a.w.: wordt alles opgeleverd zoals verkoper en koper hebben afgesproken. Tot slot worden de meterstanden opgenomen (ook al zijn er slimme meters in de woning).

Wat als iets niet in orde is?

Mocht er een gebrek aan het licht komen of bijvoorbeeld apparatuur niet werken tijdens deze inspectie, maak dan onderling afspraken over het herstel ervan of bespreek een oplossing . Eventueel is het mogelijk om in overleg met de verkoper een deel van de verkoopsom dat in verhouding staat tot de herstelkosten bij de notaris in depot te plaatsen. De verkopende partij krijgt dit deel pas uitgekeerd als de problemen zijn opgelost. Uiteraard zijn aan het aanmaken van een depot kosten verbonden. Dus gebruik deze optie alleen als het om duurdere gebreken/ zaken gaat. Als een gebrek zich voordoet wordt het in 99% van de gevallen tussen verkoper en koper opgelost. Wel worden de afspraken vastgelegd in het inspectierapport.