Mag de huurder van een appartement ook de eigenarenvergadering bijwonen?

De huurder van jouw appartement vraagt of hij ook aanwezig mag zijn op de algemene vergadering van de VvE en daarvoor zelf agendapunten mag aanbrengen?

Algemene vergadering van de VvE

De huurder van een appartement heeft niet zomaar het recht om aanwezig te zijn op de algemene vergadering van mede-eigenaars, zelfs niet als er zaken besproken worden die ook voor de huurder van belang zijn, zoals een wijziging van het huishoudelijk reglement. Op deze regel bestaat een uitzondering als de huurder een volmacht heeft van verhuurder of van een andere eigenaar. Je zou de huurder ook kunnen meenemen om je bij te staan op de algemene vergadering. Let op. Kondig dit wel van tevoren aan bij het bestuur en kijk na in de splitsingsakte of dit is toegestaan. Bij twijfel het bestuur raadplegen.

Notulen

Huurder informeren. Het verslag van de algemene vergadering wordt door de beheerder/het bestuur V.v.E. aan de (mede-)eigenaars toegezonden. Als verhuurder ben je dan verplicht om de huurder op de hoogte te brengen van deze notulen. Vaak staat er in het huurcontract opgenomen dat jij als verhuurder verplicht bent relevante wijzigingen van regelingen binnen de VvE door te geven aan de huurder. Tip. Het is raadzaam om dit via een aangetekende brief te verzenden. Beslissing aanvechten? Als er op de algemene vergadering beslissingen genomen worden die ook jouw huurder aangaan, dan kun je als eigenaar (in belang van de huurder) deze beslissingen aanvechten in een procedure bij de kantonrechter. Dit moet binnen 30 dagen na het bijwonen van de algemene vergadering of na ontvangst van de notulen. Spreek dan met de huurder duidelijk af wie de kosten hiervoor draagt. Een huurder kan niet zelf zomaar een besluit van de VvE laten vernietigen.

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement staan onder andere de leefregels die in het gebouw gerespecteerd moeten worden. Jouw huurder moet net als de andere bewoners en eigenaars binnen het gebouw de bepalingen van dit huishoudelijk reglement naleven. Doet de huurder dat niet, dan pleegt hij ten opzichte van verhuurder wanprestatie en schendt hij zijn verplichtingen als huurder. In extreme gevallen kun je dan zelfs de ontbinding van de huurovereenkomst vorderen.

Jouw huurder heeft niet het recht om aanwezig te zijn op de algemene vergadering van de VvE, tenzij met een volmacht of als bijstand van een eigenaar. Als verhuurder mag je wel agendapunten aandragen in het belang van de huurder. De huurder is uiteraard verplicht om aan de VvE-regels te voldoen.