Einde aan tijdelijke verhuur van max. 2 jaar!

Tijdelijke huurcontracten op de woningmarkt moeten weer een uitzondering worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor nieuwe regels, die ervoor moeten zorgen dat vaste contracten de norm zijn. Waarom komen er nieuwe regels?

 

Sinds 2016 mogen verhuurders tijdelijke contracten aanbieden, bijvoorbeeld de “diplomatenclausule”. De verwachting was dat er daardoor meer huurhuizen zouden komen, maar dat viel erg tegen. Steeds meer verhuurders gingen met tijdelijke contracten werken. Zelfs een op de drie nieuwe huurcontracten was een tijdelijke, met een looptijd van maximaal 24 maanden.

Wat verandert er precies?

Door de nieuwe regels moet het huurcontract voor onbepaalde tijd weer standaard worden. Dat geeft huurders dan weer zekerheid. De regels gaan gelden voor nieuwe overeenkomsten. Lopende tijdelijke huurcontracten blijven ongemoeid tot de vervaldatum verhuur. De komende tijd zullen wel steeds meer tijdelijke contracten aflopen en komen er meer contracten voor onbepaalde tijd voor in de plaats. De regels moeten nog wel worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Wat kan nog wel met tijdelijke verhuur? Vakantieverhuur blijft toegestaan, net als het verhuren van je woning als je een tijdje naar het buitenland gaat. Tijdelijke contracten blijven ook toegestaan voor wie wil verhuren aan buitenlandse studenten die een jaartje in Nederland komen studeren. Mogelijk komen er nog een paar uitzonderingen. Maar tijdelijk verhuren (diplomatenclausule) kan dan veelal niet meer. Dat betekent wel dat kortlopend verhuren erg moeilijk wordt omdat de voorwaarden wel erg beperkt zijn. Het is voor 99% zeker dat deze nieuwe wet doorgaat.