Wat als bij echtscheiding ex niet wil meewerken aan verkoop?

Het komt in geval van echtscheidingssituaties nogal eens voor dat één van de ex-partners niet wil meewerken aan de verkoop van de voormalige echtelijke woning. Wat dan?

Als de woning op naam van beide partners staat, is er sprake van mede-eigendom. Dat verandert in feite niet door een echtscheiding. Als bij de scheiding is afgesproken dat de woning verkocht gaat worden, moeten beide ex-partners meewerken aan deze verkoop. Beide partners moeten dus toestemming geven voor de verkoop van de woning.

Als een van de ex-partners weigert om toestemming te geven voor de verkoop van de woning, kan de andere partner overwegen om naar een rechter te stappen. Hij/zij kan dan aan de rechter om een zogenaamde "vervangende toestemming" vragen. Hierbij moet wel een advocaat worden ingeschakeld. Als de rechter deze vervangende toestemming verleent, kan de woning zonder medewerking van de "dwarsliggende" ex worden verkocht.