Nieuwbouwhuis kopen: altijd opletten met vervuilde grond

Koop je een nieuwbouwwoning, informeer dan ook of de grond vervuild is en/of er gesaneerd moet worden!

vervuilde grond

Stel je koop een nieuwbouwwoning in januari 2022. De bouw van het huis staat op het punt van beginnen en dan blijkt de grond vervuild waardoor de bouw gestaakt wordt. De levering zal zeker niet aanvang 2023 zijn zoals toegezegd. Je eigen woning is verkocht met als leveringsdatum najaar 2023. Het gevolg is dat je dan noodgedwongen moet gaan huren. Dubbele lasten dus! En dan mag je je gelukkig prijzen dat je al een huurwoning vindt.


Je leeft op dat moment in onzekerheid en dat kost energie. Sparen met dubbele lasten is er al helemaal niet bij. Een bodemsaneringsplan is niet van de een op de andere dag geregeld. Je weet overigens niet wanneer de bouw hervat wordt.

In dit soort situaties kan het betekenen dat je twee jaar lang de vaste lasten voor de grond moet betalen, maar ook de huurprijs van de woning die dient als tussenoplossing. Dus informeer altijd over de bodemgesteldheid en of er een bodemonderzoek is geweest.

Bron: Team Zopfi Makelaardij